Szkoła Podstawowa w Michalu

Regulaminy zobacz archiwum »

16 grudnia 2010 09:40

Instrukcja Kancelaryjna

Zarządzenie Nr 03/09

Dyrektora Gimnazjum im. Feliksa Kikulskiego w Michalu

z dnia 02 czerwca 2009r.

w sprawie: wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i ustalenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Gimnazjum im. Feliksa Kikulskiego w Michalu dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dragacz

 

 

Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów  gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999r. Nr 112. Poz. 1319 z późn. zm.) oraz w porozumieniu z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Wprowadza się w porozumieniu z Archiwum Państwowym do stosowania w Gimnazjum im. Feliksa Kikulskiego w Michalu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dragacz, instrukcję kancelaryjną  określoną w załączniku  do niniejszego zarządzenia i  ustala jednolity rzeczowy wykaz akt stanowiący załącznik nr 1 do instrukcji kancelaryjnej.

 

§ 2

 

1.      Wykaz akt o którym mowa w § 1 Zarządzenia stanowi jednolitą i rzeczową klasyfikację akt powstających w toku działalności szkoły oraz zawiera ich kwalifikację archiwalną. Obejmuje ona wszystkie zagadnienia z zakresu działalności szkoły oznaczone w poszczególnych pozycjach symbolami, hasłami i kategorią archiwalną. Wykaz akt służy do oznaczania, rejestracji, łączenia i przechowywania akt.

 

 

§ 3

 

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009r.

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 16.12.2010
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Honorata Muszynska - Puzio
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2010 09:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Honorata Muszyńska-Puzio
Ilość wyświetleń: 5941
16 grudnia 2010 11:14 (Honorata Muszyńska-Puzio) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7_do_instrukcji_kancelaryjnej.doc] do dokumentu.
16 grudnia 2010 11:12 (Honorata Muszyńska-Puzio) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6.doc] do dokumentu.
16 grudnia 2010 11:12 (Honorata Muszyńska-Puzio) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_do_instrukcji_kancelaryjnej.doc] do dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl